Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam hỗ trợ xóa hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025

Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh dự kiến dành hơn 407 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, quỹ an sinh xã hội và các nguồn đóng góp xã hội hóa để hỗ trợ xoá 15.735 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh dự kiến dành hơn 407 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, quỹ an sinh xã hội và các nguồn đóng góp xã hội hóa để hỗ trợ xoá 15.735 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 8.675 nhà và sửa chữa 7.060 nhà. 

Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ hơn 272 tỷ đồng để xây mới 2.314 nhà; sửa chữa, nâng cấp 4.460 nhà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Hỗ trợ hơn 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 576 hộ nghèo (trong đó, xây mới 330 nhà; sửa chữa, nâng cấp 237 nhà) và 215 hộ cận nghèo (xây mới 95 nhà và sửa chữa, nâng cấp 120 nhà) tại 12 huyện, thị xã, thành phố không thuộc diện huyện nghèo. Định mức hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng này là 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Riêng tại 6 huyện nghèo gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My và Bắc Trà My sẽ có 8.179 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó hộ nghèo 7.606 nhà (xây mới 5.650 nhà; sửa chữa, nâng cấp 1.956 nhà), hộ cận nghèo 573 nhà (xây mới 286 nhà; sửa chữa, nâng cấp 287 nhà). Định mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này ngoài nguồn vốn hỗ trợ thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được hỗ trợ thêm 14 triệu đồng/nhà xây mới và 7 triệu đồng/nhà sửa chữa.