Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thẩm định 1 huyện và 9 xã thoát nghèo thuộc 4 tỉnh

Quang Dương
Quang Dương

(Dân sinh) - 1 huyện và 9 xã đặc biệt khó khăn thuộc 4 tỉnh vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được xem xét, thẩm định thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Chiều ngày 4/6, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH đa diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chủ trì Hội Nghị.

Tham gia Hội nghị có đầy đủ thành viên Hội đồng thẩm định theo quyết định số 578/QĐ-BLĐTBXH, ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Tham dự Hội nghị cũng có các ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới.

Thẩm định 1 huyện và 9 xã thoát nghèo thuộc 4 tỉnh - 1
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định (Ảnh: Quang Dương).

Theo đó, tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã thẩm định công nhận huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) và 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (thuộc 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng) thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Các thành viên Hội đồng thẩm định được lần lượt lắng nghe các báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024 và báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn của Văn phòng quốc gia giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH).

Đặc biệt tại Hội nghị, Hội đồng thẩm định cũng lắng nghe trực tiếp báo cáo của đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về lý do cũng như kết quả đạt được để đề xuất đưa huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung nguồn lực nhằm giúp huyện A Lưới thoát nghèo trước năm 2025 để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành TP Trực thuộc Trung ương vào năm 2025”.

Thẩm định 1 huyện và 9 xã thoát nghèo thuộc 4 tỉnh - 2
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại Hội đồng (Ảnh: Quang Dương).

“Căn cứ kết quả thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025; Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 8 của Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, các huyện thoát nghèo có điểm dưới 50 điểm theo hệ thống chỉ tiêu của các tiêu chí xác định huyện nghèo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg. 

Kết quả thẩm tra, đánh giá đến thời điểm cuối năm 2023, huyện A Lưới đạt 25 điểm. Vì vậy, đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân tích.

Ngoài việc thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn, huyện A Lưới xác định rõ các nội dung được hỗ trợ theo Quyết định số 880/QĐ-TTg, huyện đã lựa chọn hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ đó, huyện A Lưới đã đạt được các kết quả như: Cuối năm 2021: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 49,98% (7.022 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,55% (2.185 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 65,53%.

Cuối năm 2022: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 38,20% (5.399 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 14,70% (2.078 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 52,90%.

Cuối năm 2023: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 24,30% (3.485 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,58% (2.235 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 39,88%.

Đối với 9 xã đặc biệt khó khăn của 4 tỉnh vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, báo cáo thẩm định của Văn phòng quốc gia giảm nghèo nêu rõ 1 xã đã lên Thị trấn theo quyết định của Quốc Hội, 8 xã đạt nông thôn mới, qua rà soát hồ sơ và đối chiếu với các quy định 9 xã đạt điều kiện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Thẩm định 1 huyện và 9 xã thoát nghèo thuộc 4 tỉnh - 3
Hội đồng thẩm định họp ngày 4/6 (Ảnh: Quang Dương).

9/9 thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý trình Thủ tướng Chính Phủ công nhận 1 huyện thoát nghèo năm 2024 và 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Kết luận Hội nghị Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao tinh thần tập trung của Hội đồng, ghi nhận sự nỗ lực của Văn phòng quốc gia giảm nghèo trong thời gian ngắn đã hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ liên quan để Hội đồng thẩm định làm căn cứ đánh giá.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng lưu ý UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “sau khi huyện A Lưới thoát nghèo cần tiếp tục quan tâm đầu tư, đặc biệt quan tâm đến đời sống an sinh - xã hội của người dân để thực sự thoát nghèo bền vững”.

Thứ trưởng giao Văn phòng quốc gia giảm nghèo hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, từ đó trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.