Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh Trà Vinh: Ưu đãi mức lãi vay cho hộ nghèo, cận nghèo xây nhà ở

(Dân sinh) - Năm 2022, tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ nguồn vốn vay lãi suất thấp (giai đoạn 2021-2025) để giúp hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà xây dựng nhà mới, đảm bảo theo tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng.

Điểm giao dịch NHCSXH

Điểm giao dịch NHCSXH

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh, đối tượng được thụ hưởng theo chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh thuộc diện ngoài chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương; chưa có nhà ở hoặc có nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ nhưng không có khả năng tự cải thiện.

Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai, hỏa hoạn, nhưng không có khả năng tự sửa chữa, xây mới cũng được tỉnh cho vay ưu đãi. Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở tối đa 50 triệu đồng/hộ.

Đối với hộ ở khu vực nông thôn chưa có nhà ở phải có đất ở từ 50m2 trở lên và đối với hộ ở khu vực đô thị có đất ở tối thiểu 36m2.

Mức lãi suất vay được thực hiện theo quy định, nhưng hộ nghèo, cận nghèo chỉ trả lãi ở mức 3%/năm (0,25%/ tháng); phần chênh lệch lãi suất còn lại do ngân sách tỉnh trả bù cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời hạn hộ vay trả nợ là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, qua rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, Trà Vinh còn 10.207 hộ nghèo và 17.215 hộ cận nghèo.

Trong tổng số hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh qua khảo sát bước đầu có khoảng hơn 1.550 hộ nghèo và hơn 3.400 hộ cận nghèo có nhà ở chưa bảo đảm tiêu chí “ 3 cứng”. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực cuối năm 2021.

Vì vậy, tỉnh quyết định dành nguồn ngân sách và huy động các nguồn vốn khác để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2021, thực hiện chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở, tỉnh đã hỗ trợ cho 542 hộ nghèo, cận nghèo vay xây dựng nhà ở với tổng số tiền gần 27 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây nhà ở đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, góp phần quan trọng cho tỉnh đạt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người trong tỉnh từ 8m2 trở lên theo quy định, giúp tỉnh thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.