Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trên 62.000 đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

(Dân sinh) - Thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 62.669 đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội (trong đó 56.357 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 6.312 đối tượng hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc và nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng) theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tặng quà người nghèo, khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Tặng quà người nghèo, khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Ngành Bưu điện phối hợp với các địa phương chi trả đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng; công tác chi trả được đảm bảo đúng quy trình, an toàn, nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã chi trả cho 316.973 lượt đối tượng, số tiền 192.509,72 triệu đồng.

Về chính sách đối với người cao tuổi và người khuyết tật, tỉnh có 29.044 người đang cao tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội, kinh phí thực hiện 80.151,08 triệu đồng, trong đó có 21.232 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí 346.466,11 triệu đồng;

216 người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, kinh phí 717,36 triệu đồng; 1.296 người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, kinh phí 2.933,18 triệu đồng và 6.300 người cao tuổi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, kinh phí: 30.034,43 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 22.086 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, kinh phí thực hiện 89.606,21 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Toàn tỉnh có 02 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 510 đối tượng, kinh phí: 4.349,76 triệu đồng; công tác tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở được thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng quy định.