Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái: Gần 16.000 khách hàng được vay vốn theo Nghị định số 55 của Chính phủ

Sau 8 năm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ - CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho gần 16.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 4.500 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, tăng gần 1.700 tỷ đồng so với thời điểm tháng 7/2015.

Nhiều hộ nông dân được vay vốn theo Nghị định số 55 của Chính phủ để phát triển sản xuất.

Nhiều hộ nông dân được vay vốn theo Nghị định số 55 của Chính phủ để phát triển sản xuất.

Việc thực hiện cho vay theo Nghị định 55 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho khách hàng khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân được quan tâm đầu tư đúng mức, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội, góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống cho hàng trăm ngàn hộ dân.

Đến nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai cho vay đến 100% xã do Chi nhánh quản lý, góp phần tạo nên thành công chung của phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong lĩnh vực cho vay và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với chủ đạo là “tam nông”. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn đạt tối thiểu 60% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân và doanh nghiệp.