Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,6%

Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,6%, trong đó: Chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 57,13%; chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 78,91%; chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống đạt 68,72%.

Triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022, ngày 25/2/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Năm 2022, Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%, đạt mức 2 - Khá hạnh phúc, tăng 4,46% so với năm 2021.

Năm 2022, Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%, đạt mức 2 - Khá hạnh phúc, tăng 4,46% so với năm 2021.

Năm 2022, 147/147 nhiệm vụ của các đơn vị sở, ngành, địa phương đã hoàn thành và được triển khai trong hạn, phủ kín các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú, đặc biệt là các hoạt động lớn như: Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; chương trình nghệ thuật, múa xòe, múa sạp hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” thu hút trên 5.000 nhân dân và du khách tham gia; Hội thi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc...

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể, đã làm nhà mới cho 131 hộ, sửa chữa 1.012 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 5,05%, trong đó: huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%.

Tuyên truyền, vận động 100% thôn, bản, tổ dân phố xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, đến nay đã xây dựng được trên 500 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”. Triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, 152.820 hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (đạt 70,2%), góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm thiểu tình trạng bạo lực, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình. Phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc được lan tỏa. Hiện, 165/168 trường đạt tiêu chuẩn Trường học hạnh phúc năm học 2021 - 2022.

Tập trung triển khai công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế và xã hội số; ban hành Bộ tiêu chí cơ bản về chuyến đổi số cấp tỉnh, huyện, xã, thôn; thúc đẩy phát triển xã hội số, công dân số. Đến nay, 70% công dân trên địa bàn thành phố có thiết bị thông minh được kết nối internet. Hoàn thành phủ sóng các thôn, bản sóng yếu, đến nay vùng phủ sóng đạt 97%; 100% xã, phường, thị trấn và 86% thôn, bản, tổ dân phố kết nối internet băng rộng cáp quang.

Giúp người dân xóa đói, giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái.

Giúp người dân xóa đói, giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính ước đạt 82%, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ước đạt 86%.

Công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân được quan tâm. Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn tại cơ sở, hạn chế phát sinh tội phạm, không phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; năm 2022 giảm trên 3% tội phạm về trật tự xã hội.

Việc khảo sát, thu thập số liệu để xác định chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá một cách toàn diện và đảm bảo khoa học, khách quan, chính xác dựa trên 3 tiêu chí chính: Mức độ hài lòng về cuộc sống hiện nay; Mức độ hài lòng về tuổi thọ trung bình và đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống. Căn cứ vào kết quả khảo sát đánh giá Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được xác định năm 2022 đạt 62,57%, đạt mức 2 - Khá hạnh phúc, vượt 1,37% so với chỉ tiêu Kế hoạch số 63-KH/TU (61,2%), tăng 4,46% so với năm 2021 (58,11%), trong đó: Chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 55,5%; chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 78,72%; chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống đạt 69,82%.

Với mục tiêu tổng quát tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh, năm 2023, tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,6%.