Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quyền lợi người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục nhất định phải biết

Ngọc Bích
Ngọc Bích

Việc tham gia Bảo Hiểm Y Tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trong hoàn cảnh bất ngờ hay bệnh tật. Từ nay, những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi mới.

Người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đáp ứng đủ 2 điều kiện theo quy định.

Quyền lợi người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục nhất định phải biết - 1
Những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng ba quyền lợi mới (Ảnh minh họa: CV).

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục tiếp theo là trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Như vậy, để được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT, người tham gia BHYT phải đáp ứng đủ 2 điều kiện:

Điều kiện thứ nhất, có thời gian tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám chữa bệnh.

Điều kiện thứ hai, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm tham gia  BHYT đủ 5 năm liên tục.

Nếu lương cơ sở áp dụng mức 1.800.000 đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6x1.800.000 đồng = 10.800.000 đồng.

Cùng với đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục còn được mở rộng phạm vi dịch vụ y tế, bao gồm các dịch vụ chuyên khoa và phức tạp hơn. 

Ngoài việc được  BHYT cho bản thân, những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục còn được hưởng lợi ích cho cả gia đình.

Điều này có nghĩa là các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế cần thiết, từ phòng khám đến bệnh viện, với mức chi phí hợp lý và được BHYT hỗ trợ một cách toàn diện.

Ngoài ra, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng chế độ giảm phí hoặc miễn phí các dịch vụ y tế cấp cứu, nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và hiệu quả mà không cần phải lo lắng về chi phí.