Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sắp tới, lương của chồng có thể được chuyển thẳng tài khoản vợ

(Dân sinh) - Rất nhiều điểm mới được thể hiện tại Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019. Một trong những điểm mới đó là bổ sung quy định về nguyên tắc trả lương và hình thức trả lương cho người lao động. Đặc biệt, vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng.

Đó là một trong những điểm mới về nguyên tắc trả lương và hình thức trả lương cho người lao động tại Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019 vừa được Quốc hội khóa XIV vừa chính thức thông qua, thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012 hiện nay. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, tại Điều 94 của Bộ luật này chỉ rõ, trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Trước đó, nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương.

Sắp tới, lương của chồng có thể được chuyển thẳng tài khoản vợ - Ảnh 1.

Kể từ ngày 01/01/2021 - vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng (ảnh: Minh họa)

Như vậy, theo quy định nêu trên, vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Và tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ.

Đồng thời, Điều 94 cũng chỉ rõ, người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Mặt khác, nếu như trước đây, Bộ Luật Lao động 2012 quy định khi trả lương qua tài khoản, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản thì tại khoản 2 Điều 96 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 nêu rõ: "Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng".

Như vậy, theo quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2021 - vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Và tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ.