Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phấn đấu xây dựng, sửa chữa 5.000 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Dân sinh
Dân sinh

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025 có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Phấn đấu xây dựng, sửa chữa 5.000 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo - 1
Nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tới đây sẽ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (Ảnh minh họa: Quách Tuấn).

Trong những năm qua, công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm đồng tình hưởng ứng, ủng hộ.

Tỉnh Thanh Hóa đã có hàng nghìn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở bảo đảm an toàn, ổn định để “an cư, lạc nghiệp”. Qua đó góp phần giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn vẫn còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở còn nhiều trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế.

Nhằm huy động cao nhất các nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa đặt với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030...

Theo số liệu tổng hợp, hộ nghèo toàn tỉnh Thanh Hóa đến cuối năm 2023 là 35.320 hộ, chiếm tỷ lệ 3,52%, giảm 14.573 hộ so với cuối năm 2022, tương ứng giảm 1,47%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2022-2023 đạt 1,63%.

Tỉnh Thanh Hóa đang quản lý 350.563 người có công với cách mạng, trong đó có 4.819 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (67 Mẹ còn sống); 55.977 liệt sĩ; 860 cán bộ lão thành cách mạng; 444 cán bộ tiền khởi nghĩa; 104 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 43.610 thương binh; 15.977 bệnh binh…

Cùng với thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Hiện có trên 99,5% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 98,4% xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời…

Quách Tuấn