Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2021: 11 ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương

(Dân sinh) - Năm 2021 là năm có nhiều thay đổi liên quan đến các ngày nghỉ lễ, tết của người lao động. Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, tết và hưởng nguyên lương,

 Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, tết và hưởng nguyên lương,cụ thể:

Tết Dương lịch: Nghỉ 1 ngày (1/1 dương lịch)

- Tết Âm lịch: 5 ngày

- Ngày Chiến thắng: Nghỉ 1 ngày (Ngày 30/4 dương lịch)

- Ngày Quốc tế lao động: Nghỉ 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch)

- Quốc Khánh: Nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và ngày 1 ngày liền kề trước hoặc sau)

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 1 ngày (Ngày 10/3 âm lịch).

Vậy, so với quy định trước đây tại Bộ luật Lao động 2012, các ngày nghỉ lễ, tết của người lao động có sự thay đổi như:

Tăng số ngày nghỉ Quốc khánh: Trước đây người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày (ngày 2/9), từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày (ngày 1/9 và ngày 2/9 hoặc ngày 2/9 và ngày 3/9, cụ thể sẽ do Thủ tướng quyết định lựa chọn).

 Thay đổi lịch nghỉ Tết Âm lịch: Trước đây, số ngày nghỉ Tết âm lịch cũng là 5 ngày nhưng do người sử dụng lao động lựa chọn, có thể 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch.

Nhưng từ năm 2021, lịch nghỉ Tết Âm lịch cũng do Thủ tướng quyết định, tùy vào điều kiện thực tế của từng năm.