Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân không cần đem thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh ở tất cả cơ sở y tế

Trần Huyền
Trần Huyền

Đó là thông tin trong báo cáo tháng 2 về kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam, cụ thể, tính đến tháng 2 đã có 100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Người dân không cần đem thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh ở tất cả cơ sở y tế - 1
100% cơ sở y tế đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp.

Cùng với đó, đã có trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT.

Cũng theo báo cáo, toàn quốc có 1.225 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với gần 2,181 triệu dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu được gửi.

BHXH Việt Nam cũng đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến, thay vì buộc phải đến nơi cấp giấy phép để nộp bản cứng của giấy khám sức khỏe lái xe như trước đây.

Cùng với đó, việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân thực hiện trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Thứ nhất là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhóm thứ 2 là đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH lên ứng dụng VNeID.