Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Gần 3.000 nhân viên y tế được chuyển đổi thành viên chức

(Dân sinh) - Gần 3.000 lao động hợp đồng tại Trung tâm y tế cấp xã tới đây sẽ được tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyển dụng chuyển đổi thành viên chức.

Ngày 16/10, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 4360 /QĐ-UBND ngày 14/10 về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Gần 3.000 nhân viên y tế được chuyển đổi thành viên chức - Ảnh 1.

Gần 3.000 lao động hợp đồng tại Trung tâm y tế cấp xã tới đây sẽ được tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyển dụng thành viên chức

Theo đó, giao bổ sung 2.911 biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, để thực hiện chuyển 2.911 nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các Trạm y tế cấp xã của tỉnh Thanh Hóa (đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31/12/2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) thành viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định cũng nêu rõ, Giám đốc Sở Y tế căn cứ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế được giao bổ sung năm 2020 cho Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế tại Quyết định này, khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận để tổ chức tuyển dụng, bảo đảm hoàn thành việc tuyển dụng xong trước ngày 31/12/2020.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện việc rà soát điều chuyển, bố trí, sắp xếp viên chức tại các Trạm Y tế cấp xã (sau khi tuyển dụng) theo đúng quy định tại Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định Kế hoạch tuyển dụng của Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp y tế được giao bổ sung năm 2020 cho Trung tâm Y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, bảo đảm việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.