Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đóng BHXH bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu cao nhất?

Trần Huyền
Trần Huyền

Về nguyên tắc, mức lương hưu được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, mức đóng BHXH càng cao, thời gian đóng càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.

Đóng BHXH bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu cao nhất? - 1
Người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng BHXH ít nhất 35 năm với nam và 30 năm với nữ (Ảnh minh họa: Capcut).

Thời gian đóng BHXH càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ càng cao

Điều 56 và 74 của Luật BHXH năm 2014 quy định mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, tỉ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam: Tham gia BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Tương ứng với số năm đóng BHXH nhất định thì tỷ lệ hưởng của mỗi người lao động sẽ là khác nhau.

Tỉ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ: Thời gian đóng BHXH đủ 15 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Với cách tính trên thì lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng BHXH ít nhất 35 năm. Tương tự, lao động nữ phải đóng BHXH ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa.

Mặt khác, lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Để được hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện

Theo quy định tại Điều 73 Luật BHXH 2014 (sửa đổi tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), người lao động để được hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện.

Điều kiện thứ nhất, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi ba tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi bốn tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường của năm 2024 là 61 tuổi với lao động nam và 56 tuổi bốn tháng đối với với lao động nữ.

Điều kiện thứ hai, người lao động tham gia đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Đối với trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định trên nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.