Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Dôi dư 784 cán bộ, công chức cấp xã

(Dân sinh) - Toàn tỉnh Nghệ An sẽ có 784 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Hiện tỉnh Nghệ An đang xây dựng chính sách hỗ trợ cho những đối tượng này khi nghỉ việc.

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã thì đơn vị hành chính loại I được bố trí tối đa 23 người, loại II bố trí tối đa 21 người và loại III được tối đa 19 người.

Thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP so với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, ở mỗi xã, phường, thị trấn dôi dư 2 người.

Dự thảo đề ra 3 nguyên tắc hỗ trợ. Đối với trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hỗ trợ theo chức danh có mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 1 tháng đến 6 tháng được tính ½ năm và từ 6 tháng đến 12 tháng được tính 1 năm. Thời gian công tác để tính hỗ trợ là thời gian công tác liên tục (không ngắt quãng) cho đến ngày nghỉ thôi việc.

Dự kiến mức hỗ trợ

- Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP:

Ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì người nghỉ thôi việc được hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên; cán bộ, công chức đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

+ Hỗ trợ mỗi năm công tác có đóng BHXH bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng đối với các trường hợp thôi việc ngay.

- Mức hỗ trợ đối với phó trưởng công an, công an viên thường trực cấp xã do thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an cấp xã:

+ Ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều pháp lệnh công an xã và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng.

Thực tế rà soát, thống kê của Sở Nội vụ Nghệ An hiện ở 460 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh Nghệ An có 784 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ở cấp xã hiện cũng đang dôi dư 1.810 phó trưởng công an và công an viên Thường trực khi thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an cấp xã.

Trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị quyết số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và phó trưởng công an, công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới.