Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

(Dân sinh) - UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và chương trình sẽ được triển khai đến các trường dạy nghề trong toàn tỉnh trong thời gian tới...

Theo đó, Đề án do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với một số sở, ban ngành có liên quan thực hiện.

Mục tiêu của đề án này nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động sáng tạo trong khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Triển khai đề án theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ chi 22,480 tỷ đồng để triển khai kế hoạch. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước là 19,080 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa là 3,4 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên; hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên.

Trong những năm tới, Nghệ An cũng sẽ tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp cấp sở và cấp tỉnh dành cho học sinh, sinh viên các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp.